Tài Khoản Ngân Hàng


            TÀI KHOẢN CÔNG TY

TÊN TÀI KHOẢN: CTY TNHH TM - DV MAY MẶC SAO VIỆT

SỐ TÀI KHOẢN: 012190510001

ĐẠI DIỆN: NGUYỄN VĂN CHỚ

CHI NHÁNH: ĐÔNG Á BANK CHI NHÁNH CN TÂN BÌNH

 

            TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

1. ĐÔNG Á BANK

TÊN TÀI KHOẢN: NGUYỄN TẤN Ý

SỐ TÀI KHOẢN: 0105020965

CHI NHÁNH TÂN BÌNH - TP.HCM

 

3. AGRIBANK

TÊN TÀI KHOẢN:  NGUYỄN TẤN Ý

SỐ TÀI KHOẢN: 6460205103563

CHI NHÁNH TÂN PHÚ - TPHCM

 

4. VIETCOMBANK

TÊN TÀI KHOẢN: NGUYỄN TẤN Ý

SỐ TÀI KHOẢN: 0251002735842

CHI NHÁNH TÂN BÌNH - TP.HCM